ALV vrijdag 27 september 20:00

10-9-2019
Nieuwsafbeelding
Het bestuur nodigt je graag uit voor de ALV op vrijdagavond 27 september. De vergadering begint om 20:00 in de BSO-ruimte in het clubhuis.

De agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen
4. Terugblik 2018-2019
5. Jaarverslag en verantwoording bestuur 2018-2019
A. Exploitatierekening 2018-2019
B. Verslag en decharge kascommissie
C. Benoeming nieuwe kascommissie
D. Vrijwillers dank
E. Decharge bestuur 2018-2019
6. Verkiezing bestuur 2019-2020
7. Visie bestuur 2019-2020
A. Belangrijke speerpunten / ontwikkelingen
B. Begroting 2019-2020 incl. voorstel contributie 2019-2020
8. Rondvraag
9. Afsluiting vergadering

De notulen en presentaties van vorige ALV's zijn te vinden onder 'Documenten' in MIJN MHV.