Indeling (jongste) jeugdteams seizoen 2019-2020

14-6-2019
Communicatie teamindelingen
Op zondag 16 juni aanstaande worden de teamindelingen voor alle jeugdelftallen en jongste jeugd teams bekend gemaakt via het inloggedeelte Mijn MHV op de website (rechtsboven).

Voor de juniorenteams hebben we van de meeste coaches de inventarisatie met betrekking tot vriendjes/vriendinnetjes verzoeken ontvangen. Aan de hand hiervan hebben HTK en HOK de afgelopen weken de breedteteams voor seizoen 2019-2020 samengesteld.
Alleen in de breedteteams wordt dus rekening gehouden met bovengenoemde verzoeken. Voor de prestatieteams geldt zonder meer dat wordt geselecteerd op sterkte.

Wij vragen jullie om begrip te hebben voor het feit dat wij helaas niet altijd in staat zijn om je zoon of dochter te plaatsen in het team van hun voorkeur. Wij willen nogmaals benadrukken dat kinderen mogelijk elk seizoen weer in een nieuw team kunnen worden geplaatst. Elk seizoen worden weer nieuwe teams gevormd. Hier zullen weer nieuwe vriendschappen ontstaan en ook in het nieuwe team zal elke nieuweling met open armen worden ontvangen.

Omdat zich aan het einde van ieder seizoen altijd weer nieuwe leden aanmelden en bestaande leden bedanken voor hun lidmaatschap, vinden tot aan het begin van het seizoen nog verschuivingen binnen teams plaats.

Tijdens een lopend seizoen behoudt HTK zich het recht voor om jongens en meisjes op grond van hun motivatie en prestaties in een ander team in te delen.
Tussen 16 juni en 30 juni worden de (jongste) jeugdteams waar mogelijk nog aangevuld met spelers vanuit de wachtlijst.

Informatie opzet E8- en D jeugdteams seizoen 2019-2020
Bij MHV Maarssen geldt het uitgangspunt dat wij iedere individuele jeugdspeler de gelegenheid, de faciliteiten, de materiële- en immateriële ondersteuning bieden om zich optimaal te ontwikkelen binnen een sociaal veilige omgeving. Het gaat hierbij zowel om de technische, tactische, conditionele en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij is een fundamentele keuze gemaakt dat ontwikkeling altijd boven resultaat gaat.

Hiernaast committeert MHV Maarssen zich ook aan de doelen uit de Strategische visie 2020 van de KNHB te weten:
- tot en met de D-jeugd moet de nadruk liggen op plezier maken, spelen en ontdekken;
- tot en met de D-jeugd moeten spelers niet vaker dan 2 keer per week georganiseerd trainen;
- tot en met de D-jeugd moeten alle spelers hetzelfde aanbod aan training krijgen;
- tot en met de D-jeugd heeft selecteren minder tot geen zin;
- tot en met de D-jeugd moeten meer gelijkwaardigere teams worden geformeerd;
- tot en met de D-jeugd moet hockeyen in de eigen omgeving worden gestimuleerd.

Voor het seizoen 2019-2020 hanteert MHV Maarssen daarom de volgende uitgangspunten bij het indelen en opleiden van de Jongste Jeugd teams en de D-jeugd:
- In de Jongste Jeugdteams wordt niet geselecteerd;
- Voor de huidige E6-tallen heeft geen belevingstraining plaatsgevonden maar hanteren we naar de E8-tallen zo veel als mogelijk dezelfde teamsamenstelling. Hiervoor zijn enkele aanpassingen gedaan om de gewenste aantallen binnen de teams te krijgen. Hierover hebben wij de coaches gesproken;
- Voor de D1 en D2  (zowel bij de jongens als bij de meisjes) zal komend seizoen een groep van 30 spelers/speelsters worden geformeerd middels een 'zachte' selectie op basis van beleving. Deze 30 spelers worden zo ingedeeld dat twee teams van vergelijkbare sterkte ontstaan;
- De overige spelers in D-elftallen (zowel bij de jongens als de meisjes) worden zo ingedeeld dat ook in deze groep zoveel als mogelijk teams van vergelijkbare sterkte ontstaan. Wel wordt hier rekening gehouden met sociale voorkeuren;
- In de gehele Jongste Jeugd en D-lijn bieden wij dezelfde trainingsstof aan in gelijkwaardige trainingen;

Start voorbereiding en competitie jeugdteams seizoen 2019-2020
De KNHB heeft de (voorlopige) speeldagenkalender voor seizoen 2019-2020 gepubliceerd, deze is te vinden in Mijn MHV.
Onderstaand de daarvan afgeleide planning van de start en de voorbereiding voor breedteteams en lijnteams.

Voor Lijnteams Jongens en Meisjes A1, B1 en C1 start de officiële voorbereiding op het nieuwe seizoen in de week van 19 augustus 2019.
 
Spelen in een lijnteam is geen verplichting, maar een keuze. Als je er echter voor kiest in een lijnteam te spelen, dan komen daar bepaalde verantwoordelijkheden bij kijken. Zo worden spelers die geselecteerd (willen) worden voor een lijnteam geacht aanwezig te zijn gedurende de gehele voorbereiding. Spelers die nu al weten dat ze niet aanwezig zijn gedurende de voorbereiding moeten dit vooraf kenbaar maken bij hun coach en de Technisch Manager.

Voor alle overige juniorenteams zal de officiële voorbereiding starten in de week van 2 september 2019. De trainingen van de Jongste Jeugd starten eveneens in de week van 2 september 2019.

Lijnteams vanaf de C en ouder trainen tot eind juni door, maar alleen indien ze hier bericht over krijgen van de Technisch Manager.

Voor de overige (jongste) jeugdteams zijn er vanaf deze week tot aan bovengenoemde data geen teamtrainingen meer op MHV Maarssen.

Mochten teams toch eerder met hun voorbereiding willen starten dan alleen na goedkeuring van de Technisch Manager.

Met sportieve groet,

Mede namens HTK en HOK,

Stijn Schellart en Joost Vink
Technisch Managers MHV Maarssen