ALV 13 juni 20:00

31-5-2018
Nieuwsafbeelding
Het bestuur nodigt je graag uit voor de ALV op woensdagavond 13 juni. De vergadering begint om 20:00 in de BSO-ruimte van het clubhuis.


De agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Goedkeuring notulen Algemene Leden Vergadering van 25 oktober 2017 
(via Mijn MHV in te zien)

3. Terugblik seizoen 2017 – 2018

4. Voorstel tot wijziging van de Statuten (naar format van KNHB model statuten) (via Mijn MHV in te zien)

5. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement (naar format KNHB) (via Mijn MHV in te zien)

6. Vooruitblik seizoen 2018 – 2019

7. Voorlopige begroting komend seizoen (wordt ter vergadering uitgedeeld)

8. Rondvraag

9. Sluiting