Beleidswijziging D-prestatieteams en keepers in D-categorie

22-5-2018
De KNHB heeft op 13 april 2018 haar visie op de ontwikkeling van hockeyers in de D-categorie gedeeld met de clubs. Daarbij heeft zij een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan in de optiek van de KNHB voldaan moet worden:


- Meer gelijkwaardige teams

- Stimuleren in de eigen omgeving te hockeyen (op de fiets naar de vereniging)

- Stimuleren om te focussen op de opleiding van alle teams met goede training en aanbod


Daarnaast heeft de KNHB de competitiestructuur voor D-teams fundamenteel gewijzigd. Zo worden de top- en subtopklasse afgeschaft en kan iedere vereniging zijn teams opgeven voor het gewenste niveau.


De KNHB beoogt hiermee te stimuleren dat meer spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen.


Uitgangspunten MHV Maarssen


Bij MHV Maarssen hebben we het uitgangspunt iedere individuele jeugdspeler de gelegenheid, de faciliteiten en de materiële en immateriële ondersteuning te bieden om zich optimaal te ontwikkelen (technisch, tactisch, conditioneel en sociaal-emotioneel) binnen een sociaal veilige omgeving. Daarbij is een fundamentele keuze gemaakt dat ontwikkeling altijd boven resultaat gaat.


Beleidswijziging MHV Maarssen


MHV Maarssen committeert zich aan het voorstel van de KNHB om een bredere groep van spelers zich te laten ontwikkelen. Concreet doen wij dat door met ingang van het komende seizoen de volgende beleidswijziging door te voeren (voor jongens en meisjes):

1. D1 en D2 zullen gelijkwaardig worden ingedeeld; en

2. Geen vaste keepers t/m D-jeugd


Nadere toelichting over bovenstaande staat in het bijgevoegde beleidsdocument. 


Concreet betekent dit het volgende voor spelers:

- Afschaffing van de termen "Lijnteam” en "Opleidingsteam” bij de D-jeugd. D1 en D2 worden gezamenlijk "Prestatieteams” genoemd.

- Eerstejaars van het huidige D1 en D2 zullen worden verdeeld over D1 en D2 (indien zij in aanmerking komen voor een van deze teams), aangevuld met spelers uit de huidige E8-tallen en andere D-teams.

- D1 en D2 trainen gezamenlijk op een waterveld onder leiding van de begeleiding van beide teams.

- D1 en D2 hebben twee hockeytrainingen per week, en een nader in te vullen training waarbij niet wordt gehockeyed (bijv. atletiek, judo, tennis, etc.).


Voor keepers geldt het volgende:

- Geen vaste keepers t/m D-jeugd.

- De verhouding keepen vs. spelen mag maximaal 50% zijn (meer spelen mag, meer keepen niet).

- Keepers worden ingedeeld op basis van hun kwaliteiten als speler.

- Vanaf C-jeugd worden keepers ingedeeld op basis van hun kwaliteiten als keeper.


Voor bestaande vaste keepers geldt een overgangsregeling voor het komende seizoen. Deze overgangsregeling wordt in het beleidsdocument (zie bijlage) verder toegelicht.


Als bestuur zijn wij van mening dat we met deze beleidswijziging een bredere groep spelers, een betere opleiding kunnen geven. Daarnaast onderschrijven we de doelstelling van de KNHB om de opleiding een meer duurzaam karakter te geven.


Met sportieve groet,


Het bestuur