Vacatures

MHV draait op de inzet van haar vrijwilligers, maar is altijd op zoek naar vrijwilligers om gezamenlijk aan de slag te gaan met onze mooie vereniging.

Momenteel zijn wij op zoek naar invulling van de onderstaande vacatures. Heb je interesse, neem dan contact op met de genoemde personen of via de mail.

 • Voorzitter-wissel in september 2022

  Na 6,5 jaar zullen Rene Kirkels en Xenia Schönfeld hun duo-voorzitter-hamers op de ALV van september 2022 inleveren.
  Zoals in de MHV statuten opgenomen mag elk bestuurslid conform de Code goed sportbestuur maar maximaal 2 termijnen van 3 jaar plaatsnemen in het bestuur.

  We zoeken als club weer een enthousiast, aan elkaar complementair duo dat de verschillende aspecten van het voorzitterschap met zijn tweeën voor hun rekening kan nemen.
  Twee voorzitters die MHV de volgende jaren in haar bestaan zullen begeleiden; op naar de tweede 50 jaar.
  Die bestuurlijke ervaring combineren met afdoende pragmatisme en een can-do-mentaliteit.
  Die kunnen verbinden, enthousiasmeren, samenwerken, bijsturen indien nodig en vanuit hun rol richting kunnen helpen geven aan MHV als club met meer dan 1500 leden.

  De voorzitterstaken zijn op dit moment verdeeld in grofweg twee aandachtsgebieden: hockey – en verenigingszaken.
  Hoewel dat tot nu toe als een logische verdeling voelt, is deze niet noodzakelijk.
  Er is natuurlijk ruimte voor een nieuw duo om hier samen invulling aan te geven op de manier die hen past én MHV vooruit helpt.

  Heb je interesse of denk je bij deze beschrijving meteen aan iemand specifiek? Mail ons dan op [email protected].

  Met sportieve groet, Rene en Xenia
 • Word jij onze nieuwe penningmeester vanaf september 2022?

  Na 5 jaar zal Frank De Wever de functie van penningmeester op de ALV van september 2022 inleveren.
  In eerste instantie heeft Frank deze mooie functie voor 3 jaar aanvaard, door zijn passie voor MHV en de goede sfeer binnen het bestuur heeft Frank deze termijn nog eens 2 keer met een jaar verlengd.
  Vanaf september 2022 is het tijd voor een opvolger.

  MHV bestaat in 2022, 50 jaar en is een financieel gezonde vereniging, een echte familieclub met ambitie. Een groot deel van de processen professioneel zijn ingericht en de (loon)administratie is uitbesteed.
  We zoeken een enthousiaste penningmeester die enerzijds kritisch is op bestaande processen en die wil blijven verbeteren. Anderzijds begrijpt de nieuwe penningmeester dat gezelligheid en hockey op de eerste plaats staan. In deze functie is een balans tussen zakelijk- en pragmatisch handelen op basis van vertrouwen. Wij zoeken ook een penningmeester die:
  • Zorgt voor een tijdige facturatie van oa contributie en inning van gelden;
  • De begroting opstelt en dit bewaakt;
  • De controle van de boekhouding doet en financiële rapportages opstelt;
  • Bereid en in staat is om samen met de andere bestuursleden na te denken over het beleid en de strategie van de club;
  • Beschikt over organisatorische, zakelijke en/of bestuurlijke kwaliteiten en communicatief vaardig is;
  • Gemiddeld ongeveer 10 uur per maand beschikbaar heeft.
  MHV zal de aankomende jaren te maken krijgen met een aantal grote (vervangings)investeringen. De penningmeester heeft hierin belangrijke rol samen met het bestuur. Heb je interesse of denk je bij deze beschrijving meteen aan iemand? Mail Frank dan op [email protected].

  Met sportieve groet,
  Bestuur MHV
 • welzijncoördinator

  MHV zoekt een coördinator voor MHV Welzijn; denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van AED-cursussen op MHV. Heb je interesse? Neem dan contact op via [email protected].